tel. 0243 - 100 52        info@haglofsglas.se

Plast

Plast i skivmaterial har många användningsområden och är ett populärt komplement till glas eftersom det är lättare att bearbeta och i vissa fall tåligare.

Acrylplast, även kallat plexiglas, är en optisk klar plast som kan sågas,borras, böjas och bokas med värme. Det kan även limmas med speciellt lim.
Om man är oförsiktig vid bearbetning kan plexiglas spricka som glas.

Polykarbonat är en ytterst tålig plast vars främsta användningsområden är som skydd i fönster, dörrar,maskiner och fordon. Polycarbonaten kan sågas och borras utan problem och den kan även kallbockas, varmbockning är dock ej lämpligt.

Polykarbonaten är repkänsligare än plexiglas som i sin tur är repkänsligare än glas.
På utsatta platser så som vindrutor bör en hårdbelagd polykarbonat användas, även kallad Saphire eller lexan margard.

Produkter
Övrigt